Basisonderwijs

basisonderwijs

Basisonderwijs

In het basisonderwijs komt het regelmatig voor dat een scholier voor een korte of wat langere tijd ondersteuning nodig heeft voor de onderdelen die op de basisschool aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld rekenen, spelling, begrijpend lezen of woordenschat. Natuurlijk kunt u zich zelf in de stof verdiepen en met uw zoon of dochter aan de slag gaan. Ook kunt u hulp inroepen bij de school, maar hier is niet altijd ruimte voor.

Studiekring Amersfoort biedt scholieren van de basisschool begeleiding aan in de vorm van bijles.

Wij vinden het belangrijk dat een kind op het juiste niveau terechtkomt en daardoor zelfverzekerd is en goed in zijn vel zit.