Bijles groep 7 en 8

Begeleiding groep 7 en 8

Begeleiding groep 7 en 8

Bijles groep 7 en 8 van de basisschool houdt inhoudelijke begeleiding op maat in. Hierbij wordt er gewerkt aan specifieke (leer)problemen behorend bij een individuele scholier. Dit kan zijn op 1 specifiek vlak of verschillende zaken zoals o.a. rekenen, spelling, begrijpend lezen etc. Ook leerlingen uit andere groepen zijn natuurlijk welkom. De grootste groep leerlingen van de basisschool die zijn weg naar ons vindt zitten voornamelijk in groep 7 en 8.

De leerlingen krijgen uitleg en oefenmateriaal, kunnen vragen stellen en hebben zo veel mogelijk een vaste leerkracht.

Vaak wordt er ook contact gezocht met de basisschoolleerkracht om de overleg te hebben welke leerpunten als eerste aan te pakken. De schoolmethode is het uitgangspunt, waarbij natuurlijk terug zal worden gegrepen naar de basis, indien dit nodig is.

Er zal ook een regelmatige terugkoppeling naar ouders plaatsvinden, zodat zij weten hoe hun zoon of dochter ervoor staat.