Cito

3Visie

Cito

Voor wat betreft de Cito merken we dat de laatste jaren de behoefte aan oefening voor citotoetsen enorm is gestegen. Daarom organiseren wij citobegeleiding voor de verschillende citotoetsen (groep 7 en 8). Tijdens deze begeleiding wordt er aandacht besteed aan alle toetsonderdelen, taal, rekenen, studievaardigheid, wereldoriëntatie en alle onderdelen die daaronder vallen. Een stappenplan wordt aangeleerd om tot het juiste antwoord te komen van de multiple choice vragen. Hierbij speelt ook het vergroten van het zelfvertrouwen van de leerling een grote rol.

Er zal worden geoefend met de verschillende onderdelen en met oude citotoetsen. Indien nodig zal basiskennis worden verbeterd en natuurlijk kunnen de leerlingen vragen stellen. Daarnaast zullen we niet al te lang voor de officiële citotoets een “proeftoets” geven om de leerling aan de spanning te laten wennen.

Op dit moment bieden wij individuele begeleiding aan en zullen ook in de toekomst in groepen gaan werken.

Wij vinden het belangrijk dat een kind op het juiste niveau terechtkomt en daardoor zelfverzekerd is en goed in zijn vel zit.

Het is voor ons een uitdaging om eruit te halen wat erin zit: niet meer en niet minder!