Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is er de laatste 30 jaar heel wat veranderd. Als ouders zijn wij geneigd terug te denken aan onze eigen middelbare schooltijd en dit te vergelijken met wat uw kind op dit moment meemaakt. Natuurlijk zijn er heel veel overeenkomsten en toch zijn er ook enorme verschillen te noemen. Waarbij de maatschappij en het onderwijs heel wat van uw kind verlangt.
Zelfstandigheid is een heel begrip geworden in onderwijsland en dit uit zich in PTA’s (Programma voor Toetsing en Afsluiting), studiewijzers, Magister, SOM,  ELO (Elektronische LeerOmgeving) en toetsweken. Zoals voorheen alleen toetsweken bestonden in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, worden deze nu ook steeds meer in de onderbouwklassen gegeven. Zaak hierbij is dat een leerling overzicht kan houden en goed in kaart kan brengen wanneer hij wat moet doen om mooie cijfers te behalen. Kort gezegd draait het om plannen en organiseren. Voor veel pubers is dit een echt probleem en wíllen ze wel, maar kúnnen het niet. Met name voor het plannen en het organiseren kunt u denken aan Studiekring Amersfoort. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs krijgen hier stap voor stap aangeleerd hoe een realistische planning te maken.Voortgezet onderwijs

Daarnaast biedt onze maatschappij veel afleiding op elk moment van de dag, waar we ons ook bevinden. Als ouder kunt u er op toezien dat deze afleiding binnen de perken blijft, maar misschien bent u niet altijd thuis om hier op te letten of levert dit zoveel strijd op dat het de sfeer in huis niet ten goede komt.

Studiekring Amersfoort biedt leerlingen uit het middelbaar onderwijs de volgende vormen van begeleiding aan:

Studiebegeleiding
Bijles (vakinhoudelijke begeleiding)

Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om een studieplek te reserveren op een vaste dagen.

Wij hebben goede contacten met de middelbare scholen in Amersfoort en nemen (indien nodig) ook contact met deze op. Ook is er een regelmatige terugkoppeling naar ouders, zodat zij weten hoe hun kind er voorstaat.

Wij vinden het belangrijk dat een kind op het juiste niveau zit en daardoor zelfverzekerd is en goed in zijn vel zit. Alleen dan zullen de gewenste resultaten volgen.

Het is voor ons een uitdaging om eruit te halen wat erin zit: niet meer en niet minder!