Bijles

3Visie

Met bijles wordt individuele vakbegeleiding voor middelbare scholieren bedoeld, die ondersteuning nodig hebben voor één specifiek vak.

Het kan zijn dat een leerling om wat voor reden dan ook voor een bepaald vak een achterstand heeft opgelopen en hierdoor de basis te wankel is om voor de toekomst voldoendes te behalen. Maar soms gaat het op school eigenlijk heel voortvarend, maar is er alleen dat ene vak dat maar niet wil lukken.

De bijlessen van Studiekring Amersfoort zijn geheel op maat en wordt er goed gekeken waar de problemen liggen, zodat hier de meeste aandacht aan kan worden besteed. De stof zal dan opnieuw worden uitgelegd en worden gecheckt of de leerling dit heeft opgepakt in de vorm van overhoringen en/of oefeningen. Vaak zal er extra oefening en leerwerk mee naar huis worden gegeven om dit in de tussenliggende tijd te oefenen en te leren. Regelmatige herhaling zal ervoor zorgen dat de leerling tijdens de bijles de opgedane kennis van de weken ervoor paraat heeft en zullen hiermee de beste resultaten worden geboekt.

In principe zal er een keer per week een bijles plaatsvinden, maar ook kan gekozen worden voor twee keer per week of meer. We zullen proberen een vaste dag en een tijdstip in te plannen voor een bepaalde periode. Bij wijzingen van roosters (per periode) zullen we de bijlessen opnieuw moeten inplannen.

Indien u met de bijlessen wilt stoppen, dan dient u dit een week van tevoren aan te geven.
Let u er alstublieft ook op dat de bijles in rekening zal worden gebracht als u niet 24 uur van tevoren afzegt.

Tijden:
In overleg met Studiekring Amersfoort. Er zijn ook mogelijkheden in de ochtend en avond (tot 20.00 uur).