Studiebegeleiding

Studiebegeleiding bij Studiekring Amersfoort

Studiebegeleiding bij Studiekring Amersfoort is makkelijk gezegd huiswerkbegeleiding in de breedste vorm. Vanuit school kan het huiswerk op vele manieren opgegeven worden opgegeven. Bijvoorbeeld mondeling door de docent, digitaal zoals bijv. Magister, SOM, ELO of via studiewijzers cq. studeerwijzers. Iets wat voor leerlingen best onoverzichtelijk kan zijn en waardoor ze het gevoel krijgen dat het ze allemaal teveel wordt.

Samen met de leerling kijken we naar al deze verschillende informatiebronnen en verwerken we dit in één overzicht. Dit plannen en organiseren van het huiswerk gebeurt in het begin voornamelijk door ons. En aan de hand van dit overzicht wordt er samen met de leerling een planning gemaakt. De basis is gelegd en leerlingen weten waar ze aan toe zijn, dit alleen al geeft enorm veel rust en ruimte. Na enige tijd, oefening en routine neemt de leerling het plannen over en begint op dezelfde wijze, met af en toe enige sturing van onze kant, zijn eigen planningen te maken.

Daarnaast wordt er op de gekozen dagen van de studiebegeleiding uitgelegd hoe een vak te leren. Bijvoorbeeld geschiedenis (grote lappen tekst) heeft een andere aanpak dan Frans. Leerlingen kunnen (korte) vragen stellen en worden schriftelijk overhoord op hun leerwerk. Mocht er meer uitleg nodig zijn dan is er altijd de mogelijkheid om voor dit vak een bijles in te plannen, waarbij er een uur lang individueel op de stof wordt ingegaan.

Bij studiebegeleiding kan men kiezen uit 5, 4 of 3 dagen in de week en vindt plaats op schooldagen tussen 14.00 – 18.00 uur aan de Liendertseweg 112, dichtbij Mavo Muurhuizen, Axia College, ’t Hooghe Landt, Farel College, ’t Atrium en Guido de Brès. Maar ook leerlingen van Het Nieuwe Eemland, Corderius College, Van Lodenstein CollegeDe Amersfoortse Berg, Johan van Oldebarneveldt gymnasium, ’t Element weten ons te vinden. Op onze andere locatie, Spacelab 20 in Calveen, hanteren we dezelfde openingstijden. Na een periode van intensieve studiebegeleiding (5, 4 of 3 dagen per week) bestaat er ook de mogelijkheid om 1 of 2 middagen af te nemen om de overstap naar zelfstandigheid soepel te laten verlopen.